ویدیو آموزشی چک کردن حجم عکس ارسالی به برنامه


 ویدیو آموزشی چک کردن حجم عکس ارسالی به برنامه

سلام 

توی کانال تلگرامی  سایت ویدیو لرن دوستی سوالی کردند که :

کدی که در وی  بی بتوانیم شرط بگذاریم اگر سایز عکس از یک مقدار بیشتر بود قبول نکند چیست ؟ 

و سوال دیگر اینکه چگونه می توانیم کد بنویسیم که برگراند صفحه اصلی برنامه را هر دفعه که باز می کنیم متفاوت قرا دهد و حتی خود استفاده کننده برنامه هم بتوناد با قرار دادن چند عکس در مسیر تعریف شده صفحه را شخصی سازی کند ؟

و سوال بخش دوم اموزش :

 و سوال دیگر اینکه چگونه می توانیم کد بنویسیم که برگراند صفحه اصلی برنامه را هر دفعه که باز می کنیم متفاوت قرا دهد و حتی خود استفاده کننده برنامه هم بتوناد با قرار دادن چند عکس در مسیر تعریف شده صفحه را شخصی سازی کند ؟

 

دانلود اموزش ویدیویی به زبان VB همراه باسورس قسمت اول

دانلود اموزش ویدیویی به زبان VB همراه باسورس قسمت دوم

سورس برنامه  به زبان VB 

 

رمز فایل ها : www.video-learn.net